Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet FortiGate 70F (FG-70F-BDL-950-12)


from 28 Sep 2023 hours 17:05 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 17:05 (UTC +07:00)

When

from 28 Sep 2023 hours 17:05 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 17:05 (UTC +07:00)

Description

FortiGate 70F cũng hỗ trợ tính năng VPN (Virtual Private Network), cho phép người dùng kết nối mạng một cách an toàn từ xa. Điều này rất hữu ích cho những tổ chức có nhiều chi nhánh hoặc cho các nhân viên làm việc từ xa, đặc biệt trong bối cảnh làm việc từ xa trở nên phổ biến.

Tham khảo thêm: https://viettuans.vn/firewall-fortinet-fortigate-fg-70f-bdl-950-12

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.