Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS822+


from 30 Aug 2023 hours 16:13 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 16:13 (UTC +07:00)

When

from 30 Aug 2023 hours 16:13 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 16:13 (UTC +07:00)

Description

Synology RS822+ cũng có mặt tại các trường đại học, tổ chức giáo dục. Đóng vai trò làm thiết bị quản lý tập trung dữ liệu quan trọng của nhà trường, cho phép chia sẻ thư viện bài giảng, dữ liệu sinh viên và giáo viên giữa nhiều người dùng.

Đọc thêm: https://viettuans.vn/thiet-bi-luu-tru-nas-synology-rs822

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.