Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS1221+


from 12 Sep 2023 hours 17:05 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 17:05 (UTC +07:00)

When

from 12 Sep 2023 hours 17:05 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 17:05 (UTC +07:00)

Description

Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS1221+ có thể được sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm các văn phòng nhỏ, doanh nghiệp vừa và lớn, trường học, thư viện, phòng máy chủ và các tổ chức khác. Nó cung cấp khả năng lưu trữ và quản lý dữ liệu hiệu quả cho các công việc từ cơ bản đến nâng cao và có thể được tích hợp vào các hệ thống IT phức tạp.

Tìm hiểu thêm: https://viettuans.vn/thiet-bi-luu-tru-nas-synology-rs1221

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.