Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423


from 31 Aug 2023 hours 16:56 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 16:56 (UTC +07:00)

When

from 31 Aug 2023 hours 16:56 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 16:56 (UTC +07:00)

Description

Một điểm mạnh của DS423 là giao diện dễ sử dụng và khả năng chia sẻ dữ liệu một cách thuận tiện. Bạn có thể sử dụng nó để tạo các thư mục chia sẻ và cấu hình quyền truy cập để chỉ cho phép người dùng cụ thể truy cập vào các tài liệu cụ thể.

Đọc tiếp: https://viettuans.vn/thiet-bi-luu-tru-nas-synology-ds423

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.