Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS224+


from 28 Aug 2023 hours 16:21 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 16:21 (UTC +07:00)

When

from 28 Aug 2023 hours 16:21 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 16:21 (UTC +07:00)

Description

Synology DS224+ có thể trở thành một trung tâm giám sát an ninh hiệu quả thông qua ứng dụng Surveillance Station. Người dùng gia đình và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ một loạt các công nghệ giám sát tối tân được Synology tích hợp trực tiếp trên ứng dụng. Thiết bị cho phép quản lý tối đa 25 camera IP đi kèm với 2 giấy phép sử dụng miễn phí.

Đọc thêm: https://viettuans.vn/thiet-bi-luu-tru-nas-synology-ds224

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.