Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS1821+


from 11 Sep 2023 hours 14:13 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 14:13 (UTC +07:00)

When

from 11 Sep 2023 hours 14:13 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 14:13 (UTC +07:00)

Description

DS1821+ là mẫu NAS hướng tới người dùng chuyên nghiệp và các doanh nghiệp quy mô vừa - nhỏ. Vì vậy, bên cạnh việc sao lưu các hình thức dữ liệu thông thường, Synology cũng cung cấp một công cụ để sao lưu các tài nguyên kỹ thuật số của doanh nghiệp bao gồm: hệ thống máy áo, máy chủ tập tin, máy chủ vật lý. Đó chính là Active Backup for Business.

Đọc thêm: https://viettuans.vn/thiet-bi-luu-tru-nas-synology-ds1821

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.