Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS1522+


from 4 Sep 2023 hours 14:34 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 14:34 (UTC +07:00)

When

from 4 Sep 2023 hours 14:34 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 14:34 (UTC +07:00)

Description

Với 2 cổng Expansion Port, người dùng có thể dễ dàng mở rộng tiềm năng lưu trữ của DS1522+ thông qua 2 đơn vị mở rộng DX517. Với 10 ổ cứng được bổ sung thêm, dung lượng lưu trữ tối đa có thể lên tới 216 TB. Người dùng sẽ có nhiều tùy chọn mảng RAID như: Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 để thiết lập các phân vùng lưu trữ chính, phân vùng lưu trữ dự phòng và bộ nhớ cache tăng tốc độ truy xuất dữ liệu.

Đọc tiếp: https://viettuans.vn/thiet-bi-luu-tru-nas-synology-ds1522

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.