Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TS-253D-4G


from 4 Oct 2023 hours 11:33 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 11:33 (UTC +07:00)

When

from 4 Oct 2023 hours 11:33 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 11:33 (UTC +07:00)

Description

thiết bị lưu trữ NAS QNAP TS-253D-4G là một sự lựa chọn mạnh mẽ cho việc quản lý dữ liệu, chia sẻ và bảo vệ thông tin quan trọng của bạn. Với sự kết hợp giữa hiệu suất, tính năng đa dạng, và khả năng mở rộng, nó phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng từ gia đình đến doanh nghiệp nhỏ.

Tham khảo thêm: https://viettuans.vn/thiet-bi-luu-tru-nas-qnap-ts-253d-4g

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.