This event ended on 13 January 2024 15:36 +07

Sức Mạnh Của Mực In UV: Hiện Đại Hóa Ngành In Ấn


Saturday 13 Jan 2024 hours 15:36 (UTC +07:00)

When

Saturday 13 Jan 2024 hours 15:36 (UTC +07:00)

Description

Mực in UV không chỉ là sản phẩm in ấn, mà là một nguồn năng lượng mới đang hiện đại hóa ngành in ấn. Bài viết này sẽ phân tích sức mạnh của mực in UV và cách nó đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về in ấn trong thời đại ngày nay.

Xem thêm: https://aseanjsc.com.vn/mot-so-van-de-lien-quan-d...

#AseanJSC, #mực_in_uv, #Ưu_điểm_của_mực_uv, #Nhược_điểm_của_mực_in_UV

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Asean JSC

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.