This event ended on 31 May 2023 16:47 +07

Subnet Mask là gì? Cách thức hoạt động và vai trò của subnet


from 19 May 2023 hours 16:47 (UTC +07:00)
to 31 May 2023 hours 16:47 (UTC +07:00)

When

from 19 May 2023 hours 16:47 (UTC +07:00)
to 31 May 2023 hours 16:47 (UTC +07:00)

Description

Subnet mask là một thông số quan trọng được thể hiện dưới dạng một chuỗi các bit 0 và bit 1. Trong đó các bit 1 đại diện cho phần mạng của địa chỉ IP và các bit 0 đại diện cho phần host của địa chỉ IP. Subnet mask được sử dụng để xác định địa chỉ IP và địa chỉ host của một thiết bị mạng. Subnet hỗ trợ chia mạng lớn thành các mạng con nhỏ hơn, được gọi là các subnet, để quản lý tài nguyên mạng hiệu quả hơn.

Xem thêm các thông tin về Subnet mask tại: https://viettuans.vn/subnet-mask-la-gi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.