This event ended on 29 May 2023 23:29 +07

Sự khác biệt giữa cổng WAN và LAN


Monday 29 May 2023 hours 23:29 (UTC +07:00)

When

Monday 29 May 2023 hours 23:29 (UTC +07:00)

Description

Cổng WAN và LAN là hai thuật ngữ mạng thường được sử dụng để chỉ các kết nối trong mạng máy tính. Mặc dù chúng có tên gần giống nhau, nhưng vai trò và chức năng của chúng lại khác nhau. Hiểu rõ sự khác biệt giữa cổng WAN và LAN là bước đầu để xây dựng và quản lý mạng một cách hiệu quả.

>>> Xem thêm: https://viettuans.vn/su-khac-biet-giua-cong-wan-va-lan

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.