This event ended on 31 May 2023 14:47 +07

SSL là gì? Cách kiểm tra SSL trên trình duyệt


from 25 May 2023 hours 14:47 (UTC +07:00)
to 31 May 2023 hours 14:47 (UTC +07:00)

When

from 25 May 2023 hours 14:47 (UTC +07:00)
to 31 May 2023 hours 14:47 (UTC +07:00)

Description

SSL (Secure Sockets Layer) là tiêu chuẩn công nghệ bảo mật và mã hoá dữ liệu giữa máy chủ web và trình duyệt. Nó đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho thông tin truyền tải qua Internet giữa người dùng và website. Để hiểu rõ hơn về SSL, hãy truy cập: https://viettuans.vn/ssl-la-gi
ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.