This event ended on 27 June 2023 17:05 +07

SMB là gì? Giao thức mạng SMB có những chức năng gì?


Tuesday 27 Jun 2023 hours 17:05 (UTC +07:00)

When

Tuesday 27 Jun 2023 hours 17:05 (UTC +07:00)

Description

SMB (Server Message Block) là một giao thức mạng được sử dụng để chia sẻ tệp tin và thiết bị trong một mạng. Đặc biệt, SMB thường được áp dụng trong các hệ điều hành Windows, cho phép các máy tính khác nhau trong mạng truy cập và chia sẻ tài nguyên như file, máy in và thư mục. Để hiểu rõ hơn về SMB, bạn có thể tìm hiểu thêm tại đường link sau: https://viettuans.vn/smb-la-gi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.