This event ended on 5 July 2023 21:20 +07

Sáng tạo nội dung trên Adobe Premiere Pro với QNAP NAS


Wednesday 5 Jul 2023 hours 21:20 (UTC +07:00)

When

Wednesday 5 Jul 2023 hours 21:20 (UTC +07:00)

Description

Chỉnh sửa video trên Adobe Premiere Pro là một công việc khá đặc biệt so với hầu hết các ứng dụng khác vì các tệp truy cập và làm việc thường rất lớn, đặc biệt là khi sử dụng định dạng video cao như 4K, 8K. Kích thước của các tệp này lớn gây ra cản trở việc trao đổi dữ liệu và giảm hiệu suất cũng như tốc độ làm việc nhóm.

>>> Xem thêm: https://viettuans.vn/sang-tao-noi-dung-tren-adobe-premiere-pro-voi-qnap-nas

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.