This event ended on 10 June 2023 10:19 +07

Port là gì? Các dang port thông dụng trong không gian mạng hiện nay


Saturday 10 Jun 2023 hours 10:19 (UTC +07:00)

When

Saturday 10 Jun 2023 hours 10:19 (UTC +07:00)

Description

Port là một giao thức được sử dụng trong truyền và nhận dữ liệu qua mạng, thông qua giao thức TCP và UDP. Port mạng còn được gọi là cổng, nó quy định các tập tin dữ liệu riêng biệt. Mỗi port mạng được định danh bằng một số nguyên trong khoảng từ 0 đến 65535. Để tìm hiểu thêm về Port, bạn có thể truy cập đường dẫn sau: https://viettuans.vn/port-la-gi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.