This event ended on 9 June 2023 09:19 +07

Ping là gì? Ý nghĩa và vai trò của chỉ số Ping trong hệ thống mạng


Friday 9 Jun 2023 hours 09:19 (UTC +07:00)

When

Friday 9 Jun 2023 hours 09:19 (UTC +07:00)

Description

Ping là một công cụ phổ biến được sử dụng trong quản lý mạng để kiểm tra kết nối và đo thời gian phản hồi giữa hai thiết bị. Nó giúp người dùng xác định độ trễ mạng, tốc độ truyền dữ liệu và khả năng kết nối tới một địa chỉ IP cụ thể. Kết quả Ping được biểu diễn dưới dạng thời gian phản hồi tính bằng mili giây (ms), và thường càng thấp thì kết nối càng ổn định. Tìm hiểu thêm về Ping tại: https://viettuans.vn/ping-la-gi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.