This event ended on 31 May 2023 11:32 +07

Network Access Control là gì? Ứng dụng thực tiễn của Network Access Control


from 30 May 2023 hours 11:32 (UTC +07:00)
to 31 May 2023 hours 11:32 (UTC +07:00)

When

from 30 May 2023 hours 11:32 (UTC +07:00)
to 31 May 2023 hours 11:32 (UTC +07:00)

Description

NAC cung cấp khả năng quản lý và giám sát toàn diện trên mạng, từ việc xác định và phân loại các thiết bị, áp dụng chính sách bảo mật đến kiểm soát việc kết nối và tuân thủ các quy định an ninh. Tìm hiểu thêm về khả năng của NAC tại: https://viettuans.vn/network-access-control-la-gi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.