This event ended on 22 July 2023 20:45 +07

Mạng truyền thông công nghiệp là gì? Ưu điểm và lợi ích của IIoT


Saturday 22 Jul 2023 hours 20:45 (UTC +07:00)

When

Saturday 22 Jul 2023 hours 20:45 (UTC +07:00)

Description

Mạng truyền thông công nghiệp, còn được gọi là IIoT (Industrial Internet of Things) đề cập đến việc kết nối và tự động hóa các thiết bị và hệ thống trong môi trường công nghiệp thông qua mạng internet, mang lại sự linh hoạt và hiệu suất cao cho các quy trình sản xuất và vận hành. Mạng truyền thông công nghiệp đã đem lại nhiều cơ hội và thách thức mới cho các doanh nghiệp và ngành công nghiệp, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển.

>>> Xem thêm: https://viettuans.vn/mang-truyen-thong-cong-nghiep-la-gi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.