This event ended on 22 June 2023 09:19 +07

Mạng 5G là gì? Tầm quan trọng của mạng 5G trong tương lai


Thursday 22 Jun 2023 hours 09:19 (UTC +07:00)

When

Thursday 22 Jun 2023 hours 09:19 (UTC +07:00)

Description

Công nghệ 5G đem lại không chỉ là tốc độ internet siêu nhanh, mà còn cung cấp khả năng truy cập đồng nhất và ổn định trên diện rộng. Điều này có nghĩa là người dùng có thể truy cập vào dịch vụ và ứng dụng mà không gặp giới hạn về vị trí, thời gian hay độ phức tạp. Để tìm hiểu thêm về tiềm năng và ứng dụng của 5G, hãy truy cập: https://viettuans.vn/mang-5g-la-gi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.