This event ended on 16 January 2024 14:29 +07

Khắc phục Sự Cố Lỗi Chất Lượng: Bề Mặt In UV Xuất Hiện Điểm Trắng


Tuesday 16 Jan 2024 hours 14:29 (UTC +07:00)

When

Tuesday 16 Jan 2024 hours 14:29 (UTC +07:00)

Description

Máy in UV thường xuyên gặp vấn đề khi bề mặt in xuất hiện điểm trắng, làm giảm chất lượng sản phẩm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng này và cung cấp những phương pháp chi tiết để khắc phục, bao gồm kiểm tra chất liệu, điều chỉnh áp suất mực, và các lời khuyên để đảm bảo máy in UV hoạt động hiệu quả.

Xem thêm: https://aseanjsc.com.vn/10-loi-thuong-gap-khi-su-...

#AseanJSC, #lỗi_thường_gặp_khi_sử_dụng_máy_in_UV, #loi_thuong_gap_khi_su_dung_may_in_uv, #lỗi_khi_sử_dụng_máy_in_UV, #loi_khi_su_dung_may_in_uv

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Asean JSC

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.