This event ended on 9 June 2023 16:50 +07

ISP là gì? Cơ chế hoạt động của ISP


Friday 9 Jun 2023 hours 16:50 (UTC +07:00)

When

Friday 9 Jun 2023 hours 16:50 (UTC +07:00)

Description

ISP đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại kết nối Internet cho người dùng. Họ có thể cung cấp dịch vụ Internet thông qua cáp quang, DSL, cáp điện thoại, sóng vô tuyến hoặc các công nghệ kết nối khác. ISP cũng có trách nhiệm quản lý và duy trì mạng của họ để đảm bảo tốc độ và độ ổn định của kết nối Internet. Để hiểu rõ hơn về vai trò và hoạt động của ISP, hãy truy cập vào đường dẫn: https://viettuans.vn/isp-la-gi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.