This event ended on 30 June 2023 13:33 +07

ISCSI là gì? Vai trò và cách thức hoạt động của giao thức ISCSI trong không gian mạng


from 16 Jun 2023 hours 13:33 (UTC +07:00)
to 30 Jun 2023 hours 13:33 (UTC +07:00)

When

from 16 Jun 2023 hours 13:33 (UTC +07:00)
to 30 Jun 2023 hours 13:33 (UTC +07:00)

Description

ISCSI là gì? Đây là tên viết tắt của giao thức Internet Small Computer System Interface - Một giao thức lớp vận chuyển hoạt động trên giao thức TCP/IP hông qua mạng Internet hoặc LAN/ WAN. ISCSI cho phép truyền dữ liệu SCSI ở block-level giữa iSCSI initiator và storage target, đồng thời hỗ trợ mã hóa các gói mạng và giải mã chúng khi đến đích để đảm bảo đảm sự toàn vẹn, bảo mật của gói tin. Tìm hiểu chi tiết hơn tại: https://viettuans.vn/iscsi-la-gi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.