This event ended on 3 June 2023 16:27 +07

IPv6 là gì? Vai trò và đặc điểm của địa chỉ IPv6 là gì?


from 31 May 2023 hours 16:27 (UTC +07:00)
to 3 Jun 2023 hours 16:27 (UTC +07:00)

When

from 31 May 2023 hours 16:27 (UTC +07:00)
to 3 Jun 2023 hours 16:27 (UTC +07:00)

Description

IPv6 là một cải tiến quan trọng trong lĩnh vực mạng, cho phép chúng ta vượt qua những hạn chế của IPv4. Với IPv6, không chỉ có không gian địa chỉ IP rộng hơn, mà còn có khả năng tự động cấu hình, bảo mật tốt hơn và hiệu suất cao hơn. Để hiểu rõ hơn về ưu điểm và tính năng của IPv6, bạn có thể truy cập: https://viettuans.vn/ipv6-la-gi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.