This event ended on 8 June 2023 17:03 +07

Infrastructure là gì? Cơ hội việc làm dành cho IT Infrastructure


Thursday 8 Jun 2023 hours 17:03 (UTC +07:00)

When

Thursday 8 Jun 2023 hours 17:03 (UTC +07:00)

Description

Infrastructure (cơ sở hạ tầng) là các thành phần vật chất và hệ thống hỗ trợ cần thiết để đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả của tổ chức, ngành công nghiệp hoặc cộng đồng. Nó bao gồm các yếu tố như đường xá, điện, nước, viễn thông và các cơ sở vật chất khác. Tìm hiểu thêm về Infrastructure tại: https://viettuans.vn/infrastructure-la-gi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.