This event ended on 12 January 2024 14:42 +07

In UV vs In Lụa: Tìm Hiểu Sâu Sắc về Đặc Điểm và Ứng Dụng


Friday 12 Jan 2024 hours 14:42 (UTC +07:00)

When

Friday 12 Jan 2024 hours 14:42 (UTC +07:00)

Description

Khám phá sự khác biệt chi tiết giữa in UV và in lụa để có cái nhìn tổng quan về đặc điểm và ứng dụng của từng phương pháp. Bài viết này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định thông minh khi chọn phương pháp in cho dự án của mình.

Xem thêm: https://aseanjsc.com.vn/nhung-diem-khac-biet-giua-in-uv-voi-in-lua

#AseanJSC, #in_uv_và_in_lụa, #so_sánh_in_uv_và_in_lụa, #khác_biệt_giữa_in_UV_với_in_lụa

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Asean JSC

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.