Hướng dẫn sử dụng Active Backup for Microsoft 365 trên NAS Synology


from 15 May 2024 hours 15:52 (UTC +07:00)
to 30 Apr 2026 hours 15:52 (UTC +07:00)

When

from 15 May 2024 hours 15:52 (UTC +07:00)
to 30 Apr 2026 hours 15:52 (UTC +07:00)

Description

Hướng dẫn sử dụng Active Backup for Microsoft 365 trên NAS Synology:

 • Cài đặt ứng dụng Active Backup for Microsoft 365 từ Package Center trên NAS Synology.
 • Đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của bạn thông qua ứng dụng.
 • Chọn loại dữ liệu cần sao lưu, bao gồm email, tài liệu, và trang web.
 • Thiết lập lịch trình sao lưu tự động để đảm bảo an toàn dữ liệu.
 • Với Active Backup for Microsoft 365 trên NAS Synology, việc sao lưu và bảo vệ dữ liệu từ Microsoft 365 trở nên đơn giản và an toàn hơn.

  Xem chi tiết hướng dẫn tại đây: https://viettuans.vn/su-dung-active-backup-for-microsoft-365-tren-nas-synology

  ticket Tickets
  Price
  Quantity

  SHARE


  Made with Metooo by:

  Việt Tuấn

  Visit profile Contact the organizer

  Metooo fits every event planner’s need

  create an event
  Wall Close Wall

  Get started

  have an account? log in

  Recover password

  have an account? log in

  Log in

  password lost? recover

  By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

  do not have an account? register

  Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
  By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.