Hướng dẫn cấu hình VPN Site to Site giữa Firewall Fortigate và Router Mikrotik


from 17 May 2024 hours 11:45 (UTC +07:00)
to 17 May 2026 hours 11:45 (UTC +07:00)

When

from 17 May 2024 hours 11:45 (UTC +07:00)
to 17 May 2026 hours 11:45 (UTC +07:00)

Description

Trong thời đại số hóa hiện nay, việc duy trì kết nối an toàn và liền mạch giữa các văn phòng chi nhánh của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. VPN Site to Site là một giải pháp lý tưởng giúp kết nối các mạng nội bộ ở nhiều địa điểm khác nhau thông qua một kênh truyền dẫn bảo mật. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình VPN Site to Site giữa hai thiết bị mạng phổ biến: Firewall Fortigate và Router Mikrotik. Với các bước hướng dẫn chi tiết, bạn sẽ dễ dàng thiết lập một kết nối VPN an toàn, đảm bảo sự ổn định và bảo mật cho hệ thống mạng của doanh nghiệp. Hãy cùng bắt đầu quá trình thiết lập này để nâng cao hiệu quả và bảo mật cho hệ thống mạng của bạn!

Xem chi tiết hướng dẫn tại đây

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.