This event ended on 12 June 2023 17:09 +07

GNNs là gì? Khái niệm chi tiết và ứng dụng thực tế của GNNs


Monday 12 Jun 2023 hours 17:09 (UTC +07:00)

When

Monday 12 Jun 2023 hours 17:09 (UTC +07:00)

Description

GNNs (Graph neural networks) hay Mạng thần kinh đồ thị là một phương pháp học sâu được áp dụng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. GNNs giúp mô hình hóa thông tin và mối quan hệ giữa các đối tượng trong một đồ thị, từ đó thực hiện các tác vụ như phân loại, dự đoán và gợi ý trên dữ liệu có cấu trúc đồ thị. Để tìm hiểu thêm về GNNs, bạn có thể truy cập vào đường dẫn sau: https://viettuans.vn/gnns-la-gi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.