This event ended on 23 January 2024 15:26 +07

Giữ Máy Làm Việc Ổn Định: Quản Lý Nhiệt Độ và Điều Kiện Môi Trường


Tuesday 23 Jan 2024 hours 15:26 (UTC +07:00)

When

Tuesday 23 Jan 2024 hours 15:26 (UTC +07:00)

Description

Máy in UV đòi hỏi môi trường làm việc ổn định để đạt được hiệu suất tối ưu. Chương này sẽ tập trung vào cách quản lý nhiệt độ và điều kiện môi trường để giữ cho máy làm việc ổn định và đạt được kết quả tốt nhất.

Xem thêm: https://aseanjsc.com.vn/lam-sao-de-van-hanh-duoc-may-in-uv#AseanJSC, #vận_hành_được_máy_in_Uv, #cách_vận_hành_được_máy_in_Uv, #Hướng_dẫn_vận_hành_máy_in_Uv

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Asean JSC

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.