This event ended on 28 July 2023 19:31 +07

Giải pháp giám sát nhà máy điện Mặt Trời từ xa với Router Teltonika


Friday 28 Jul 2023 hours 19:31 (UTC +07:00)

When

Friday 28 Jul 2023 hours 19:31 (UTC +07:00)

Description

Ngày nay điện mặt trời được coi là một nguồn năng lượng sạch và bền vững, điện mặt trời không tạo ra khí thải gây ô nhiễm hay khí nhà kính như các nguồn năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí đốt. Khi chúng ta giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch và giúp bảo vệ môi trường.

>>> Xem thêm: https://viettuans.vn/giai-phap-giam-sat-nha-may-dien-mat-troi-voi-router-teltonika

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.