Firewall Fortinet FortiGate 61F (FG-61F-BDL-950-12)


from 30 Sep 2023 hours 11:50 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 11:50 (UTC +07:00)

When

from 30 Sep 2023 hours 11:50 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 11:50 (UTC +07:00)

Description

Với 1 năm sử dụng FortiGuardTM Security Services khi đặt mua FG-61F-BDL-950-12, người dùng sẽ được hưởng lợi từ các dịch vụ bảo mật hàng đầu hiện nay. Một số dịch vụ có thể bị giới hạn hoặc không hỗ trợ trên phiên bản FG-61F thường. Vì vậy để đạt được hiệu quả cao nhất về bảo mật mạng doanh nghiệp, bạn đọc nên sử dụng phiên bản FG-61F-BDL-950-12 để sử dụng các tính năng toàn diện nhất.

Đọc thêm: https://viettuans.vn/firewall-fortinet-fortigate-61f-fg-61f-bdl-950-12

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.