Firewall Fortinet FortiGate 60F (FG-60F-BDL-950-12)


from 28 Sep 2023 hours 11:48 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 11:48 (UTC +07:00)

When

from 28 Sep 2023 hours 11:48 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 11:48 (UTC +07:00)

Description

Dịch vụ FortiGuard Antivirus cũng là một trong nhiều tính năng mà người dùng chỉ có thể được trải nghiệm khi lựa chọn dòng FG-60F-BDL-950-12 có bản quyền. FortiGuard Antivirus cung cấp các tính năng quét chuyên sâu để phát hiện, cách ly và xử lý kịp thời các loại Virus, mã độc xâm nhập vào hệ thống. Cơ sở dữ liệu của hệ thống sẽ được cập nhập thường xuyên về các hình thức hay dấu hiệu của nhiều dạng Virus mới.

Đọc thêm: https://viettuans.vn/firewall-fortinet-fortigate-fg-60f-bdl-950-12

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.