Firewall Fortinet FortiGate 200E (FG-200E-BDL-950-12)


from 30 Sep 2023 hours 11:23 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 11:23 (UTC +07:00)

When

from 30 Sep 2023 hours 11:23 (UTC +07:00)
to 31 Dec 2024 hours 11:23 (UTC +07:00)

Description

Firewall Fortinet FortiGate 200E (FG-200E-BDL-950-12) cung cấp các công nghệ bảo mật quan trọng như NGFW, VPN, IPS (Intrusion Prevention System), antivirus, anti-spam, web filtering và quản lý băng thông. Việc đầu tư vào thiết bị này có thể mang tới hiệu quả vượt trội cho hệ thống bảo mật của doanh nghiệp, tối ưu chi phí đầu tư và giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng của các mối đe dọa an ninh mạng.

Đọc thêm: https://viettuans.vn/firewall-fortinet-fortigate-fg-200e-bdl-950-12

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.