This event ended on 31 May 2023 08:24 +07

File server là gì? Vai trò và cách thức vận hành của File Server


from 27 May 2023 hours 08:24 (UTC +07:00)
to 31 May 2023 hours 08:24 (UTC +07:00)

When

from 27 May 2023 hours 08:24 (UTC +07:00)
to 31 May 2023 hours 08:24 (UTC +07:00)

Description

File Server cung cấp một phương thức truyền tải tập tin an toàn và hiệu quả giữa máy chủ và các máy tính khác trong mạng. Nó cho phép người dùng chia sẻ và truy cập các tập tin chung, thư mục, và cấu trúc dữ liệu được tổ chức một cách trực quan và dễ dàng.

Với File Server, người dùng có thể tạo, sao chép, di chuyển và xóa các tập tin và thư mục trên máy chủ, tương tự như làm việc với các tập tin và thư mục trên máy tính cá nhân. Điều này giúp tăng cường khả năng hợp tác và truy cập dữ liệu trong một môi trường mạng.

Để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của File Server, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đường dẫn sau: https://viettuans.vn/file-server-la-gi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.