This event ended on 30 May 2023 11:22 +07

Extranet là gì? Tìm hiểu chi tiết về mạng Extranet


from 24 May 2023 hours 11:22 (UTC +07:00)
to 30 May 2023 hours 11:22 (UTC +07:00)

When

from 24 May 2023 hours 11:22 (UTC +07:00)
to 30 May 2023 hours 11:22 (UTC +07:00)

Description

Extranet là một công nghệ mạng quan trọng trong kết nối và giao tiếp giữa các tổ chức và đối tác bên ngoài. Nó cung cấp một kênh truyền thông an toàn và tin cậy để chia sẻ thông tin, tài nguyên và dịch vụ. Extranet giúp tăng tính linh hoạt và hiệu quả trong quá trình làm việc đối tác, hợp tác dự án và quản lý chuỗi cung ứng. Tìm hiểu thêm về Extranet tại: https://viettuans.vn/extranet-la-gi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.