This event ended on 7 July 2023 09:12 +07

EtherCAT là gì? Cách thức hoạt động của giao thức truyền thông công nghiệp EtherCAT


Friday 7 Jul 2023 hours 09:12 (UTC +07:00)

When

Friday 7 Jul 2023 hours 09:12 (UTC +07:00)

Description

EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) là một công nghệ mạng Ethernet thời gian thực dành cho hệ thống điều khiển và tự động hóa. Với EtherCAT, ta có thể đạt được hiệu suất cao trong thời gian thực, với khả năng xử lý 1000 I/O phân tán trong 30 µs hoặc 100 trục trong 100 µs khi sử dụng cáp sợi quang hoặc cáp xoắn. Để biết thêm thông tin chi tiết về EtherCAT, bạn có thể truy cập vào trang web: https://viettuans.vn/ethercat-la-gi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.