This event ended on 10 June 2023 16:12 +07

Data Center là gì? Tìm hiểu chi tiết các thành phần chính tạo nên trung tâm dữ liệu


Saturday 10 Jun 2023 hours 16:12 (UTC +07:00)

When

Saturday 10 Jun 2023 hours 16:12 (UTC +07:00)

Description

Data center (trung tâm dữ liệu) là nơi lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu của tổ chức. Nó cung cấp không gian vật lý, mạng kết nối và thiết bị lưu trữ. Data center đảm bảo bảo mật, tin cậy và khả năng mở rộng của hệ thống. Được xây dựng và quản lý bởi chuyên gia kỹ thuật, nó có phòng máy riêng, hệ thống điều hòa và biện pháp bảo vệ. Tìm hiểu thêm tại: https://viettuans.vn/data-center-la-gi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.