This event ended on 15 January 2024 14:58 +07

Công Nghệ In Kỹ Thuật Số Trên Vải: Định Nghĩa và Nguyên Tắc Hoạt Động


Monday 15 Jan 2024 hours 14:58 (UTC +07:00)

When

Monday 15 Jan 2024 hours 14:58 (UTC +07:00)

Description

Công nghệ in kỹ thuật số trên vải là một đột phá đáng kể trong ngành in ấn, mang lại khả năng tái tạo hình ảnh với độ chính xác cao trực tiếp lên vải. Đoạn này sẽ phân tích định nghĩa và nguyên tắc cơ bản hoạt động của công nghệ này, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách nó thúc đẩy sự đổi mới trong ngành.

Xem thêm: https://aseanjsc.com.vn/diem-danh-nhung-cong-nghe...

#AseanJSC, #công_nghệ_in_kỹ_thuật_số_trên_vải, #Công_nghệ_in_kỹ_thuật_số, #in_kỹ_thuật_số_trên_vải

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Asean JSC

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.