This event ended on 30 June 2023 22:55 +07

Cơ sở dữ liệu là gì? Phân loại cơ sở dữ liệu


Friday 30 Jun 2023 hours 22:55 (UTC +07:00)

When

Friday 30 Jun 2023 hours 22:55 (UTC +07:00)

Description

Cơ sở dữ liệu là một thuật ngữ không còn xa lạ trong thế giới công nghệ hiện đại. Đó là một hệ thống có khả năng lưu trữ và quản lý các dữ liệu có tổ chức một cách hiệu quả. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, lưu trữ và truy xuất thông tin.

>>> Xem thêm: https://viettuans.vn/co-so-du-lieu-la-gi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.