This event ended on 28 June 2023 22:31 +07

Cluster là gì? Cluster hoạt động theo cơ chế nào?


Wednesday 28 Jun 2023 hours 22:31 (UTC +07:00)

When

Wednesday 28 Jun 2023 hours 22:31 (UTC +07:00)

Description

Cluster là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực công nghệ thông tin và phân tán hệ thống. Cluster giúp quản lý một nhóm các máy tính hoạt động cùng nhau như một hệ thống duy nhất, nhằm tăng cường hiệu suất và khả năng mở rộng của các ứng dụng và dịch vụ. Trong cluster, các máy tính được kết nối và làm việc cùng nhau như một tập hợp, tận dụng tài nguyên phần cứng và phần mềm để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp một cách hiệu quả.

>>> Xem thêm: https://viettuans.vn/cluster-la-gi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.