This event ended on 8 June 2023 08:47 +07

CDN là gì? Ưu điểm nổi bật khi sử dụng CDN


from 7 Jun 2023 hours 08:47 (UTC +07:00)
to 8 Jun 2023 hours 08:47 (UTC +07:00)

When

from 7 Jun 2023 hours 08:47 (UTC +07:00)
to 8 Jun 2023 hours 08:47 (UTC +07:00)

Description

CDN, viết tắt của Content Delivery Network, là một mạng lưới máy chủ toàn cầu. Nó lưu trữ bản sao của các tài nguyên tĩnh (như hình ảnh, video) trong một trang web và phân phối chúng đến nhiều máy chủ PoP (Point of Presence). CDN giúp cải thiện tốc độ tải trang web và giảm tải cho máy chủ gốc. Tìm hiểu thêm về CDN tại: https://viettuans.vn/cdn-la-gi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.