This event ended on 4 July 2023 09:22 +07

Cảm biến là gì? Có bao nhiêu loại cảm biến hiện nay


Tuesday 4 Jul 2023 hours 09:22 (UTC +07:00)

When

Tuesday 4 Jul 2023 hours 09:22 (UTC +07:00)

Description

Cảm biến là một thiết bị nhận biết và thu thập tín hiệu từ môi trường vật lý như áp suất, nhiệt độ và chuyển động. Nó có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin đối với các hệ thống tự động và điều khiển. Để hiểu thêm về cảm biến và ứng dụng của chúng, bạn có thể tìm hiểu tại đây: https://viettuans.vn/cam-bien-la-gi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.