This event ended on 27 May 2023 09:13 +07

ADSL là gì? Lợi ích khi sử dụng mạng ADSL là gì?


from 25 May 2023 hours 09:13 (UTC +07:00)
to 27 May 2023 hours 09:13 (UTC +07:00)

When

from 25 May 2023 hours 09:13 (UTC +07:00)
to 27 May 2023 hours 09:13 (UTC +07:00)

Description

ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line được dịch theo tiếng Việt là đường dây thuê bao bất đối xứng. Đây là một trong những công nghệ tiêu biểu của DSL, sử dụng chung đường truyền cáp đồng với mạng điện thoại để truyền tải internet. Cùng Việt Tuấn tìm hiểu chi tiết hơn về công nghệ này tại: https://viettuans.vn/adsl-la-gi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.