This event ended on 23 June 2023 22:06 +07

5 vị trí không nên đặt router wifi để đảm bảo an toàn và tăng tốc độ mạng


Friday 23 Jun 2023 hours 22:06 (UTC +07:00)

When

Friday 23 Jun 2023 hours 22:06 (UTC +07:00)

Description

Khi cài đặt một bộ định tuyến Wi-Fi trong nhà, vị trí đặt của nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng tín hiệu và phạm vi phủ sóng. Một số vị trí không phù hợp có thể gây ra sự giảm tốc độ, mất kết nối hoặc các vùng không có sóng Wi-Fi. Trong bài viết này, cùng Việt Tuấn tìm hiểu về những vị trí không nên đặt router Wi-Fi và tại sao chúng không được khuyến nghị.

>>> Xem thêm: https://viettuans.vn/vi-tri-khong-nen-dat-router-wifi

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Việt Tuấn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.